Orkla ASA : Meldepliktig handel opsjoner

Orkla innløste 23. april, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 75.000 opsjoner i Orkla-aksjer.

55.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 39,86 kroner pr. aksje og 20.000 opsjoner ble innløst til 38,88 kroner pr. aksje.

Samlet antall utstedte opsjoner for Orkla etter disse transaksjonene er 14.357.000. Orkla eier 4.172.106 egne aksjer.

Orkla ASA,
Oslo, 23.april 2014

Rune Helland, SVP Investor Relations
Tlf.: 977 13 250

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12