Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 22. februar, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 50.000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 40,03 kroner pr. aksje.

Transaksjonene omfatter primærinnsider Håkon Mageli, Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs. Mageli utøvde 50.000 opsjoner til innløsningskurs 40,03 kroner pr. aksje og solgte disse til kurs 75,6794 kroner pr. aksje. Mageli og nærståendes beholdning av aksjer etter transaksjonen er 76.001, og han har ingen gjenværende opsjoner.

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter denne transaksjonen er 825.000. Orkla eier 1.983.135 egne aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 23. februar 2017

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12