Orkla ASA :Meldepliktig handel opsjoner

Orkla innløste 2. april, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 40.000 opsjoner i Orkla-aksjer ble innløst til 42,36 kroner pr. aksje.

Samlet antall utstedte opsjoner for Orkla etter disse transaksjonene er 14.492.000. Orkla eier 4.307.106 egne aksjer.

Orkla ASA,
Oslo, 2.april 2014

Rune Helland, SVP Investor Relations
Tlf.: 977 13 250

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12