Orkla ASA: Meldepliktig handel opsjoner

Orkla innløste 31. januar, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 30.000 opsjoner i Orkla-aksjer.

10.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 42,36 kroner pr. aksje og 20.000 opsjoner ble innløst til 41,38 kroner pr. aksje.

Samlet antall utstedte opsjoner for Orkla etter disse transaksjonene er 14.807.000. Orkla eier 4.602.106 egne aksjer.

Orkla ASA,
Oslo, 3. februar 2014

Anders Kalleberg, Investor Relations
Tlf.: 99 04 24 98


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12