Orkla ASA: Meldepliktig handel opsjoner

Orkla innløste 29. januar, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 40.000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 42,36 kroner pr. aksje.

Samlet antall utstedte opsjoner for Orkla etter denne transaksjonen er 14.857.000. Orkla eier 4.652.106 egne aksjer.

Orkla ASA,
Oslo, 30. januar 2014

Rune Helland, SVP Investor Relations
Tel.: 97 71 32 50


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12