Orkla ASA : Meldepliktig handel opsjoner

Orkla innløste 9. januar, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 50.000 opsjoner i Orkla-aksjer til gjennomsnittlig innløsningskurs 41,87 kroner pr. aksje.

Samlet antall utstedte opsjoner for Orkla etter denne transaksjonen er 15.087.000. Orkla eier 4.882.106 egne aksjer.


Orkla ASA,
Oslo, 9. januar 2014
Rune Helland, Direktør Investor Relations
Tlf.: 977 13 250

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12