Orkla ASA: Meldepliktig handel opsjoner

Orkla innløste 23. desember, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 25.000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 42,36 kroner pr. aksje.

Samlet antall utstedte opsjoner for Orkla etter denne transaksjonen er 15.177.000. Orkla eier 4.972.106 egne aksjer.


Orkla ASA,
Oslo, 27. desember 2013

Anders Kalleberg, Investor Relations
Tlf.: 99 04 24 98


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12