Orkla ASA: Meldepliktig handel opsjoner

Orkla innløste 26. september, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 40.000 opsjoner i Orkla-aksjer.

20.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 42,36 kroner pr. aksje og 20.000 opsjoner ble innløst til 41,38 kroner pr. aksje.

Samlet antall utstedte opsjoner for Orkla etter disse transaksjonene er 15.242.000. Orkla eier 6.011.233 egne aksjer.

Orkla ASA,
Oslo, 1. oktober 2013

Anders Kalleberg, Investor Relations
Tlf.: 99 04 24 98


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12