Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 30. desember 2016, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 40.000 opsjoner i Orkla-aksjer innløsningskurs 40,03 kroner pr. aksje.

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter denne transaksjonen er 955.000. Orkla eier 1.213.135 egne aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 2. januar 2017

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12