Orkla ASA: Meldepliktig handel opsjoner

Orkla innløste i går, 6. mai, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 20.000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 42,36 kroner pr. aksje.

Samlet utstedte opsjoner for Orkla etter disse transaksjonene er 16.892.000. Orkla eier 7.676.233 egne aksjer.

Orkla ASA,
Oslo, 7. mai 2013

Anders Kalleberg, Investor Relations
Tlf.: 99 04 24 98

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12