Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 24. april, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 90.000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 37,43 kroner pr. aksje.

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter denne transaksjonen er 215.000. Orkla eier 1.973.135 egne aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 24. april 2017

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12