Orkla ASA: Meldepliktig handel opsjoner

Orkla innløste i dag, 26. april, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 10.000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 42,36 kroner.

Samlet utstedte opsjoner for Orkla etter disse transaksjonene er 16.952.000. Orkla eier 7.736.233 egne aksjer.

Orkla ASA,
Oslo, 26. april 2013

Anders Kalleberg, Investor Relations
Tlf.: 99 04 24 98


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12