Orkla ASA: Meldepliktig handel opsjoner

Orkla innløste 12. desember 2012, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere 45.000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 44,86 kroner. Samlet utstedte opsjoner etter dette er 20.516.500

Orkla ASA,
Oslo, 13. desember 2012

Kontaktperson:
Rune Helland, Direktør Investor Relations
Telefon: +47 22 54 44 11 / +47 97 71 32 50

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.