Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 20. september, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 10.000 opsjoner i Orkla-aksjer innløsningskurs 40,03 kroner pr. aksje.

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter denne transaksjonen er 1.135.000. Orkla eier 1.393.135 egne aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 21. september 2016

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12