Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 5. september, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 35.000 opsjoner i Orkla-aksjer innløsningskurs 40,03 kroner pr. aksje.

Transaksjonene omfatter primærinnsider Atle Vidar Nagel-Johansen, Konserndirektør og leder for Orkla Foods. Nagel-Johansen utøvde 35.000 opsjoner til innløsningskurs 40,03 kroner pr. aksje. Av disse solgte han 30.800 aksjer til kurs 77,8845 kroner pr. aksje. Nagel-Johansen og nærståendes beholdning av aksjer etter transaksjonen er 21.681. Hans gjenværende beholdning av opsjoner er 35.000.

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter denne transaksjonen er 1.145.000. Orkla eier 1.403.135 egne aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 6. september 2016

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12