Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 1. august, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 25.000 opsjoner i Orkla-aksjer innløsningskurs 40,03 kroner pr. aksje.

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter denne transaksjonen er 1.180.000. Orkla eier 1.438.135 egne aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 2. august 2016

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12