Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 21. april, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 55.000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 37,43 kroner pr. aksje.
 
Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter denne transaksjonen er 305.000. Orkla eier 2.063.135 egne aksjer. 
 
Orkla ASA
Oslo, 21. april 2017
 
Ref.:
 
Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12