Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 6. mai, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 42.500 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 33,88 kroner pr. aksje.

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter denne transaksjonen er 1.477.500. Orkla eier 1.695.635 egne aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 9. mai 2016

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12