Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 3. mai, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 65.000 opsjoner i Orkla-aksjer. 25.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 33,88 kroner pr. aksje, og 40.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 40,03 kroner pr. aksje.

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter denne transaksjonen er 1.575.000. Orkla eier 1.793.135 egne aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 4. mai 2016

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12