Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 7. april, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 50.000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 36,38 kroner pr. aksje.

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter denne transaksjonen er 1.715.000. Orkla eier 1.933.135 egne aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 8. april 2016

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12