Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 30. mars, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 155.000 opsjoner i Orkla-aksjer. 105.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 36,38 kroner pr. aksje, og 50.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 42,53 kroner pr. aksje.

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter denne transaksjonen er 1.765.000. Orkla eier 1.983.135 egne aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 31. mars 2016

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12