Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 16. mars, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 30.000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 42,53 kroner pr. aksje.

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter denne transaksjonen er 1.985.000. Orkla eier 2.203.135 egne aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 17. mars 2016

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

  

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12