Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 11. mars, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 40.000 opsjoner i Orkla-aksjer. 25.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 36,38 kroner pr. aksje, og 15.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 42,53 kroner pr. aksje.

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter denne transaksjonen er 2.015.000. Orkla eier 2.233.135 egne aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 14. mars 2016

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12