Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 2. mars, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 35.000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 36,38 kroner pr. aksje.

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter denne transaksjonen er 2.085.000. Orkla eier 1.653.135 egne aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 3. mars 2016

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

 

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12