Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 19. februar, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 100.000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 36,38 kroner pr. aksje.

Transaksjonene omfatter primærinnsider Karl Otto Tveter, konserndirektør Konsernfunksjoner og Legal Affairs. Tveter utøvde 50.000 opsjoner til innløsningskurs 36,38 kroner pr. aksje. Av disse solgte han 46.000 aksjer til kurs 70,65 kroner pr. aksje. Tveter og nærståendes beholdning av aksjer etter transaksjonen er 44.668. Hans gjenværende beholdning av opsjoner er 50.000.

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter denne transaksjonen er 2.337.000. Orkla eier 1.496.738 egne aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 22. februar 2016

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12