Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 18. februar, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 30.000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 36,38 kroner pr. aksje. 

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter denne transaksjonen er 2.437.000. Orkla eier 1.596.738 egne aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 19. februar 2016

                          

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12