Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 16. februar, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 30.000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 36,38 kroner pr. aksje. 

Transaksjonene omfatter Fridthjof Røer, primærinnsider og revisjonssjef i Orkla ASA. Røer utøvde 30.000 opsjoner til innløsningskurs 36,38 kroner pr. aksje. Av disse solgte han 30.000 aksjer til kurs 70,27 kroner pr. aksje. Røer og nærståendes beholdning av aksjer etter transaksjonen er 24.244. Hans gjenværende beholdning av opsjoner er 30.000.

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter denne transaksjonen er 2.537.000. Orkla eier 1.696.738 egne aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 17. februar 2016

                          

Ref.: 

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12