Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 15. februar, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 80.000 opsjoner i Orkla-aksjer. 15.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 42,53 kroner pr. aksje, og 65.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 36,38 kroner pr. aksje. 

Transaksjonene omfatter Håkon Mageli, primærinnsider, konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs. Mageli utøvde 50.000 opsjoner til innløsningskurs 36,38 kroner pr. aksje. Av disse solgte han 50.000 aksjer til kurs 70,10 kroner pr. aksje. Mageli og nærståendes beholdning av aksjer etter transaksjonen er 76.001. Hans gjenværende beholdning av opsjoner er 50.000.

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter denne transaksjonen er 2.567.000. Orkla eier 1.726.738 egne aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 16. februar 2016

                          

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12