Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 13. januar, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 25.000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 42,53 kroner pr. aksje. 

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter denne transaksjonen er 2.697.000. Orkla eier 1.856.738 egne aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 14. januar 2016

                           

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12