Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 4. november, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 30.000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 42,53 kroner pr. aksje. 

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter denne transaksjonen er 2.802.000. Orkla eier 1.961.903 egne aksjer. 

Orkla ASA
Oslo, 5. november 2015

                           

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

  

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12