Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 3. november, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 20.000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 36,38 kroner pr. aksje. 

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter denne transaksjonen er 2.832.000. Orkla eier 1.991.903 egne aksjer. 

Orkla ASA
Oslo, 4. november 2015

 

                          

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12