Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 2. november, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 75.000 opsjoner i Orkla-aksjer. 25.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 36,38 kroner pr. aksje, og 50.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 42,53 kroner pr. aksje. 

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter denne transaksjonen er 2.852.000. Orkla eier 2.011.903 egne aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 3. november 2015

                          

Ref.: 

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12