Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 30. oktober, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 145.000 opsjoner i Orkla-aksjer. 115.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 36,38 kroner pr. aksje, og 30.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 42,53 kroner pr. aksje. 

Transaksjonene omfatter Ann-Beth Freuchen, primærinnsider, konserndirektør og leder for Orkla Confectionery & Snacks. Freuchen utøvde 40.000 opsjoner til innløsningskurs 36,38 kroner pr. aksje. Av disse solgte hun 40.000 aksjer til kurs 71,71 kroner pr. aksje. Freuchen og nærståendes beholdning av aksjer etter transaksjonen er 7.200. Hennes gjenværende beholdning av opsjoner er 40.000.

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter denne transaksjonen er 2.927.000. Orkla eier 2.086.903 egne aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 2. november 2015

 

                          

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12