Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 15. oktober, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 20.000 opsjoner i Orkla-aksjer. 10.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 36,38 kroner pr. aksje, og 10.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 42,53 kroner pr. aksje. 

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter denne transaksjonen er 3.072.000. Orkla eier 2.231.903 egne aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 16. oktober 2015

                           

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12