Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 14. oktober, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 55.000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 36,38 kroner pr. aksje. 

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter denne transaksjonen er 3.092.000. Orkla eier 2.251.903 egne aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 15. oktober 2015

                  

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12