Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 17. august, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 95.000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 36,38 kroner pr. aksje. 

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter denne transaksjonen er 3.207.000. Orkla eier 2.032.903 egne aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 18. august 2015


Ref. 

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12