Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 24. juli, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 40.000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 42,53 kroner pr. aksje. 

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter denne transaksjonen er 3.362.000. Orkla eier 521.903 egne aksjer. 

 

Orkla ASA
Oslo, 27. juli 2015

Ref.:

Direktør Investor Relations
Mattias Orrenius
Tlf.: 983 66 334 

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12