Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 17. juli, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 50.000 opsjoner i Orkla-aksjer.

30.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 36,38 kroner pr. aksje, og 20.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 42,53 kroner pr. aksje. 

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter denne transaksjonen er 3.402.000. Orkla eier 561.903 egne aksjer.

 

Orkla ASA
Oslo, 20. juli 2015

                           

Ref.:

Direktør Investor Relations
Mattias Orrenius
Tlf.: 983 66 334

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12