Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 26. juni, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 40.000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 42,53 kroner pr. aksje. 

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter denne transaksjonen er 3.452.000. Orkla eier 611.903 egne aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 29. juni 2015

                          

Ref.:

Direktør Investor Relations
Mattias Orrenius
Tlf.: 983 66 334 

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12