Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 15. juni, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 30.000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 36,38 kroner pr. aksje. 

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter denne transaksjonen er 3.602.000. Orkla eier 681.903 egne aksjer.

 

Orkla ASA
Oslo, 16. juni 2015

                         

Ref.:

Direktør Investor Relations
Mattias Orrenius
Tlf.: 983 66 334

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12