Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 8. juni, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 20.000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 38,88 kroner pr. aksje.  

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter denne transaksjonen er 3.632.000. Orkla eier 711.903 egne aksjer.


Orkla ASA

Oslo, 9. juni 2015

                           

Ref.:

Orkla ASA 

Direktør Investor Relations
Mattias Orrenius
Tlf.: 983 66 334 

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147


 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12