Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 22. mai, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 15.000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 37,36 kroner pr. aksje. 

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter denne transaksjonen er 3.652.000. Orkla eier 731.903 egne aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 26. mai 2015

                          

Ref.:

Orkla ASA 

Direktør Investor Relations
Rune Helland
Tlf.: +47 977 13 250 

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12