Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 21. mai, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 45.000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 37,36 kroner pr. aksje. 

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter denne transaksjonen er 3.752.000. Orkla eier 746.903 egne aksjer.


Orkla ASA
Oslo, 22. mai 2015

                           

Ref.:

Orkla ASA

Direktør Investor Relations
Rune Helland
Tlf.: +47 977 13 250 

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12