Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 19. mai, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 288.500 opsjoner i Orkla-aksjer.

107.500 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 36,38 kroner pr. aksje, 90.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 37,36 kroner pr. aksje, og 91.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 42,53 kroner pr. aksje. 

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter denne transaksjonen er 3.832.000. Orkla eier 826.903 egne aksjer.

 

Orkla ASA
Oslo, 20. mai 2015

                          

Ref.:

Orkla ASA

Direktør Investor Relations
Rune Helland
Tlf.: +47 977 13 250

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12