Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 18. mai, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 50.000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 37,36 kroner pr. aksje.

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter denne transaksjonen er 4.120.500. Orkla eier 1.000.403 egne aksjer.

 

Orkla ASA
Oslo, 19. mai 2015 

                          

Ref.:

 

Orkla ASA

 

Direktør Investor Relations
Rune Helland
Tlf.: +47 977 13 250

 

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12