Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 12. mai, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 140.000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 37,36 kroner pr. aksje.
 
Transaksjonen omfatter Fridthjof Røer, primærinnsider og Revisjonssjef i Orkla ASA. Røer utøvde 30.000 opsjoner til innløsningskurs 37,36 kroner pr. aksje. Av disse solgte han 30.000 aksjer til kurs 60,07 kroner pr. aksje. Røer og nærståendes beholdning av aksjer etter transaksjonen er 23.668. Hans gjenværende beholdning av opsjoner er 60.000.
 
Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter denne transaksjonen er 4.170.500. Orkla eier 1.050.403 egne aksjer.
 
 
Orkla ASA
Oslo, 13. mai 2015
                          
Ref.:
 
Orkla ASA
 
Direktør Investor Relations
Rune Helland
Tlf.: +47 977 13 250
 
Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147
 
 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12