Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner


Orkla innløste 8. mai, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 135.000 opsjoner i Orkla-aksjer.  

15.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 36,38 kroner pr. aksje 100.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 37,36 kroner pr. aksje, og 20.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 42,53 kroner pr. aksje.  

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter denne transaksjonen er 4.310.500. Orkla eier 1.190.403 egne aksjer.    


Orkla ASA
Oslo, 11. mai 2015                           

Ref.:  

Orkla ASA  

Direktør Investor Relations
Rune Helland
Tlf.: +47 977 13 250  

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12