Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 20. april, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 117.500 opsjoner i Orkla-aksjer aksje.
 
37.500 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 36,38 kroner pr. aksje 55.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 37,36 kroner pr. aksje, og 25.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 42,53 kroner pr. aksje.
 
Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter denne transaksjonen er 4.465.500. Orkla eier 1.345.403 egne aksjer.
 
 
Orkla ASA

Oslo, 21. april 2015

 
Ref.:
 
Orkla ASA
 
Direktør Investor Relations
Rune Helland
Tlf.: +47 977 13 250
 
Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12