Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 15. april, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 95.000 opsjoner i Orkla-aksjer aksje.
 
45.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 38,88 kroner pr. aksje, og 50.000 opsjoner ble innløst til innløsningskurs 39,86 kroner pr. aksje.
 
Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter denne transaksjonen er 4.643.000. Orkla eier 1.522.903 egne aksjer.
 
 
Orkla ASA

Oslo, 16. april 2015
 

Ref.:
 
Orkla ASA
 
Direktør Investor Relations
Rune Helland
Tlf.: +47 977 13 250
 
Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147
 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12