Orkla ASA: Meldepliktig handel - opsjoner

Orkla innløste 14. april, under sitt tidligere opsjonsprogram for ledere, 25.000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 39,86 kroner pr. aksje.  

Samlet antall utstedte opsjoner i forbindelse med Orklas tidligere opsjonsprogram for ledere etter denne transaksjonen er 4.738.000. Orkla eier 1.617.903 egne aksjer.    


Orkla ASA

Oslo, 15. april 2015  


Ref.:  

Orkla ASA  

Direktør Investor Relations
Rune Helland
Tlf.: +47 977 13 250  

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12